Testování kreativity

Dobrý den,

Jmenuji se Kristýna Čermáková a jsem studentkou třetího ročníku oboru psychologie na Univerzitě Palackého. V současné době pracuji na své bakalářské práci, zabývající se testováním kreativity, především divergentním (rozbíhavým) myšlením jako jedním z prvků tvořivosti. Obracím se na Vás s prosbou o účast na tomto výzkumu.

Téma vzniklo ve spolupráci s projektem Slyšet jinak, kde lektoři povzbuzují kreativitu žáků a studentů jednoduchým skládáním hudby. Cílem mé práce je zjistit, jestli i pomocí auditivních podnětů je možné měřit divergentní myšlení.

Co Vás čeká?

První část se zaměřuje na zjištění demografických údajů. Součástí je také pár otázek o vašem vztahu k hudbě. Následují dva různé dotazníky tvořivosti, kde se zamyslíte nad svojí kreativitou. Poté se dostanete ke klasickému Guilfordovu testu neobvyklého užití a jeho auditivní verzi, kde si otestujete divergentní myšlení. Vyplnění každé části vám nezabere déle jak 5 minut a co více, na závěr vás čekají výsledky toho, jak jste v různých oblastech kreativní.

Účast je zcela anonymní a dobrovolná. Buďte prosím v nerušeném prostředí (popř. mějte sluchátka).

Předem Vám děkuji za spolupráci a Váš čas.

V případě jakéhokoliv dotazu mě můžete kontaktovat na kristyna.cermakova03@upol.cz


Potvrzením slouhlasíte se shromažďováním, analyzováním, uchováváním, tříděním a předáváním svých osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Dále potvrzujete, že všechny uvedené údaje jsou poskytovány dobrovolně.