Výzkum divergetního myšlení

Lidé s rozvinutým divergentním myšlením dokážou vidět věci z mnoha úhlů pohledu najednou, mají mnoho rozmanitých nápadů a když je necháte hledat řešení nějakého úkolu, přijdou s celým seznamem lepších či horších postřehů. Není divu, že v divergentním myšlení vynikají vysoce kreativní lidé.

Pomozte nám prozkoumat cesty, jak lze divergentní myšlení měřit. Zapojte se do anonymního online šetření, které zabere asi 20 minut. Co vás čeká?

Po vyplnění těchto testů obdržíte ihned své výsledky – svůj osobnostní profil tvořený pěti dimenzemi, srovnání výsledků testů kreativity s výsledky ostatních respondentů.

Testy lze vyplnit jak na počítači, tak na mobilním telefonu.

Děkujeme Vám za účast v tomto projektu.

Za výzkumný tým,

Kryštof Petr a Daniel Dostál